top of page
 • Milliste probleemide puhul saab KMT meetod aidata?
  Halbadest harjumustest lahtisaamine Paremate tulemuste saavutamine spordis, äris ja muudes tegevustes Kehakaalu- toitumisprobleemid Uneprobleemid Enesekindluse probleemid Ärevus Sundkäitumine Depressioon Fookuse ja motivatsiooni suurendamine Hirmudest ja foobiatest vabanemine Paljud muud vaimsed ja käitumuslikud probleemid Erinevad füüsilised vaevused (näiteks migreenid, nägemise- ja kuulmiseprobleemid, astma, dermatiit)
 • Mitut teraapiaseanssi on vaja?
  Reeglina on vaja 1 kuni 3 seanssi. Väga tihti piisab ühest seansist, keerulisemate ja/või väga pikalt kestnud probleemide puhul on pigem vajalik teha 2 või 3 sessiooni.
 • Kuidas on võimalik, et KMT toimib nii kiiresti?
  KMT toimib nii kiiresti, kuna suurem osa seansist viiakse läbi hüpnootilises seisundis. See võimaldab jõuda alateadvuses peituvate juurpõhjuste ja seosteni. Samuti kasutatakse uskumuste ja seoste lõhkumiseks ning uute kinnistamiseks äärmiselt efektiivseid tehnikaid, mida on rohkem kui 35 aasta jooksul pidevalt täiustatud ja lihvitud. Oluline osa on ka personaalsel täpselt kliendile suunatud ~15 min pikkusel lindistusel, mida tuleb vähemalt 21-el järgneval päeval kuulata. See tugevdab ja kinnistab veelgi seansil saavutatud muutuseid. 21 päeva jooksul tekivad uued ja püsivad neuroloogilised ühendused, mis tagavad kestvad positiivsed muutused.
 • Kuidas KMT seanss välja näeb?
  Teraapiat on võimalik teha kui Sa oled terapeudiga ühes ruumis või ka internetis Zoom'i või Skype'i, jms vahendusel. Oluline on, et me saame omavahel segamatult rääkida ja ka näeme teineteist. Kokkuvõtvalt koosneb seanss järgnevatest osadest: Küsimustik. Sa täidad kodus küsimustiku, et ta saaksid rahulikult mõelda ja panna kirja vajaliku info, mis aitab meid seansi käigus. Seansi alguses käime küsimustiku veelkord üle ja täpsustame mida vaja. Vestlus. Me vestleme teemast, mida oled tulnud lahendama ja millist tulemust Sa soovid. Samuti kogun ma infot üldise taustsüsteemi kohta, mis võib otseselt või kaudselt probleemiga seotud olla, rääkides lapsepõlvest ja muudest murettekitavatest teemadest. Juurpõhjuseni jõudmine. See toimub juba hüpnoosiseisundis. Me kasutame erinevaid tehnikaid, mis aitavad alateadvusest leida probleemi juurpõhjuse ja mõista seoseid, kuidas see on viinud tänase olukorrani. Juurpõhjuse ja seoste leidmine on oluline, sest selleks, et midagi parandada ja muuta, on meil vaja seda kõigepealt mõista. Muutmine. Olenevalt eelnevalt saadud informatsioonist, kasutame erinevaid tehnikaid, et muuta Sind mitteteenivad uskused ja lõhkuda seosed algpõhjuse ja tänase probleemi vahel. Samuti loome uued ja kasulikud seosed, mis töötavad Sinu hüvanguks. Võimas personaalne lindistus. Sessiooni lõpus kui Sa oled veel hüpnoosis, teen ma võimsa 10...20 min kestva alateadvusele suunatud lindistuse, mis kinnistab seansil saavutatud muutuseid ja tugevdab neid veelgi. Lindistust tuleb kuulata vähemalt 21 järgneval päeval, et tekiksid uued ja tugevad neuroloogilised ühendused, mis toovad kaasa püsivad positiivsed muutused. Kokkuvõte. Sessiooni lõpus, kui oled hüpnoosist välja tulnud, vestleme lühidalt sellest, mis seansil välja tuli ja millised muutused on juba tuntavad. Vajadusel annan ka mõned soovitused ja juhised, kuidas järgnevate nädalate jooksul käituda.
 • Kui kaua seanss kestab?
  KMT seanss kestab tavaliselt 2 kuni 2,5 h.
 • Millepoolest KMT erineb teistest teraapiatest?
  Kiire muutuse teraapia on efektiivne, sest tegeletakse probleemi juurpõhjusega ning seda tehakse alateadvuse tasandil. Selle asemel, et nädalast nädalasse ja kuust kuusse probleemist rääkida ja seda mingis mõttes iga kord uuesti läbi elada, selgitatakse KMT seansi käigus välja probleemi algpõhjus, erinevad seosed ja nö. muudetakse ära Sind mitteteenivad uskumused. Keegi ei eelda, et käeluu paraneb kui me iga nädal uuesti trepist alla hüppame ja kätt süsteemselt samal viisil vigastame. Samamoodi on teemadega, mille juurpõhjus ja seosed on alateadvuses. Näiteks kui inimene satub pidevalt vägivaldsetesse suhetesse, ei lahenda probleemi see kui päevast päeva oma partnereid kiruda ja erinevaid kogemusi kirjeldada. Kasutades hüpnoosi abi, jõutakse seansi käigus teema juurpõhjuseni, mis enamasti peitub lapsepõlves. Näiteks võib vägivaldsetesse inimestesse kiindumise algpõhjus peituda sarnasuste leidmises oma vanemate või nende käitumismustritega (meie alateadvus tahab meid enesele arusaamatagi viia tagasi tuttavatesse situatsioonidesse), alateadlikust soovis neid inimesi "korda" teha, sest lapsena seda ei suudetud ja tavaliselt ka enda mitteväärtustamises. See on vaid üks lihtne näide, kuid lühidalt võib öelda, et KMT ei tegele probleemi analüüsimisega ja seejärel erinevate käitumistehnikate õpetamisega, vaid leiab probleemi sügava alateadliku juurpõhjuse (sest selleks, et midagi parandada on meil vaja seda kõigepealt mõista) ja seejärel muudab/loob uued kasulikud alateadlikud seosed (nö. uuendab tarkvara).
 • Mis on hüpnoos?
  Vaata ka videos "Mis on hüpnoos?" minu blogist! Hüpnoos on tegelikult täiesti loomulik teadvuse seisund. Me võime seda kogeda vahetult enne uinumist, vahel autoga tuttavat teekonda läbides ning hiljem seda meenutades peaaegu mitte ühtegi detaili mäletades või nii süvenenult filmi vaadates, et ei pane absoluutselt tähele kui keegi meiega samal ajal rääkida üritab. Hüpnoosis toimib meie aju teisiti. Ajulainete sagedus muutub. Kui oma päevaseid toimetusi tehes ja selleks aktiivselt teadlikku meelt kasutades tegutseme põhiliselt beeta-sagedusalas (12...30 Hz), siis hüpnoosis on domineerivad alfa-lained (8...12 Hz). Hüpnoosis olles on meie kriitiline meel vaigistatud ja saame parema kontakti alateadvusega. Erinevalt meedia loodud ettekujutusest, ei saa hüpnoosiseisundis olevat inimest panna tegema midagi sellist, mida ta tegelikult teha ei taha. Kliendil on täielik kontroll. Hüpnoosi ajal ei teki Sul tunnet nagu läheks kuhugi teise maailma ja tihti ei teki üldse märgatavalt teistsugust tunnet. Enamasti märkavad kliendid erinevust hüpnootilise ja tavaoleku vahel alles hüpnoosist välja tulles. Reeglina on hüpnoosis olles meeldiv, rahulik ja lõdvestunud tunne ning see kestab veel mõnda aega peale seanssi. Põnev on näiteks see, et inimesed, kes kokutavad, hüpnoosis olles seda tavaliselt ei tee. Enda puhul olen ma korduvalt haigena hüpnoosis olles kogenud, kuidas nohu sümptomid kaovad. Vaata ka videot "Mis on hüpnoos?" minu blogist
 • Miks on hüpnoosi kasutamine seansil vajalik?
  Hüpnoosi kasutamine on vajalik, sest hüpnootilises teadvuse seisundis on teadlik meel vaigistatud ja Sul on parem kontakt oma alateadvusega. See on vajalik, sest kõik meie kogemused, uskumused, käitumismustrid ja probleemide juurpõhjused on salvestatud alateadvusesse. Mõistes, kuidas need on seotud Sind vaevava probleemiga, on hüpnoosis võimalik kiiresti ja efektiivselt seoseid lõhkuda, muuta ja luua uued programmid, mis toimivad Sinu kasuks.
 • Kas kõiki inimesi on võimalik hüpnotiseerida?
  Reeglina on võimalik kõiki inimesi hüpnotiseerida. Mõne puhul käib see lihtsamalt ja kiiresti (mõne minutiga), mõne puhul võtab lihtsalt natuke rohkem aega ja ka sessiooni käigus tuleb terapeudil pöörata tähelepanu sellele, et klient piisavalt lõdvestunud oleks. Äärmiselt harvadel juhtudel ei pruugi piisavalt sügava hüpnoosi saavutamine esimesel korral õnnestuda. Sellisel juhul saan ma Sulle spetsiaalse lindistuse teha, mida nädala jooksul kuulates harjub Su teadvus hüpnoosiga ning seejärel toimib kõik juba sama ladusalt nagu enamiku inimeste puhul. Mul on siiani olnud ainult üks klient, kes kippus seansi ajal iseenesest natuke hüpnoosist välja tulema ning läks lihtsalt veidike rohkem aega, et seanss lõpuni viia. Minu õpetaja Marisa Peer on öelnud, et tal on 35 aastase terapeudikarjääri jooksul olnud ainult kaks klienti, keda ei saanud esimesel korral hüpnotiseerida.
 • Ma olen kuulnud, et hüpnoosis olles on vaja tulemuste saamiseks visualiseerida. Ma ei pea ennast eriti heaks visualiseerijaks. Kas see tähendab, et minu puhul RTT ei toimi?
  On tõsi, et mõned inimesed suudavad paremini visualiseerida kui teised, kuid tegelikult suudavad kõik seda teha. Ka see kui Sa väljud kaubanduskeskusest ja mõtled kuhu auto parkisid või unistamine sellest, mida nädalavahetusel teha, on visualiseerimine. Tegelikult ei ole teraapia käigus vaja absoluutselt pingutada, et midagi visualiseerida, sest alateadvus teeb selle meie eest ära.
 • Kas hüpnoos on ohtlik?
  Hüpnoos ei ole ohtlik. See on loomulik teadvuse seisund. Vt küsimust „Mis on hüpnoos?“ Hüpnoosi tehakse ka rasedatele, et neid näiteks sünnituseks ette valmistada või kõrvaldada erinevaid hirme. Hüpnoosis olev inimene kuuleb, mis ta ümber toimub (teda lihtsalt väga ei huvita, sest mõtted ei rända nii palju ringi nagu tavateadvuse seisundis), saab vabalt rääkida ja ennast liigutada.
 • Kas hüpnoosi abil saab allutada inimest oma kontrollile?
  Ei. Hüpnoosis olles on kontroll kogu aeg kliendi käes. Hüpnoosis inimest ei saa panna tegema midagi sellist, mida ta ise ei taha ja mis tema sisemiste väärtushinnangutega kokku ei lähe. Vastasel juhul oleksid diktaatorid hüpnoosi toimel juba ammu terveid rahvaid oma tahtele allutanud või kuuleksime pidevalt uudistest, kuidas keegi hüpnotiseeriti selleks, et panna teda panka röövima või kogu oma vara hüpnotisöörile andma.
 • Kas mul on mõtet tulla teraapiasse ka siis kui ma tean, mis mu probleemi algpõhjus on?
  Kuigi vahel on algpõhjus teada, selgub tihti teraapia käigus, et probleemi juurpõhjus on hoopis midagi muud. Samuti võivad sessiooni käigus tulla selgemalt esile seosed algpõhjuse ja probleemi vahel. Sama oluline kui probleemi juurpõhjuse teadmine, on ka oskuslik mõttemustrite muutmine, milleks kasutatakse, olenevalt probleemist ja sessioonil kogutud informatsioonist, mitmeid erinevaid efektiivseid tehnikaid.
 • Kas seansi käigus kustutatakse mu mälust minu probleemi põhjuseks olev mälestus või kogemus?
  Ei, mälestust ja kogemust ei kustutata ja seda ei saagi teha. Tegelikult ei tekita meile valu asjad, mis on juhtunud, vaid see millise tähenduse me neile anname. Vajadusel muudetakse sessiooni käigus minevikus toimunud sündmuse tähendust või muudetakse inimene selle sündmuse suhtes ükskõikseks. Näiteks kui inimene kardab mingil põhjusel koeri, ei ole teda tingimata vaja muuta koeraarmastajaks, kes kõiki kutsikaid kallistama ja musitama hakkab, vaid ta muutub lihtsalt koerte suhtes ükskõikseks.
 • Kas korraga saab lahendada mitut probleemi?
  Ühel seansil tuleb keskenduda ühele probleemile. Kui püüda korraga lahendada mitut teemat, valib alateadvus ikkagi ühe välja ja keskendub sellele. Samas on erinevad probleemid tihti seotud ja lahendades ühe, võivad vabalt laheneda ka muud probleemid. Vahel on erinevate probleemide lahendused ka vastukäivad. Näiteks kui naine tahab kaalust alla võtta ja rasedaks jääda, võiks esialgu tegeleda sellega, et rasedaks jääda ja kui laps sündinud on, võib ka kaaluteemaga tegeleda.
 • Kas see, et KMT sisaldab elemente šamanismist tähendab, et sessiooni käigus võlutakse, tegeletakse nõidusega ja viiakse läbi mingeid rituaale?
  Sessiooni käigus ei viida läbi rituaale. Töö toimub Sinu alateadvusega kasutades selleks teadliku meele abi. Mõned tehnikad, mida kasutatakse alateadvuses olevate mõttemustrite muutmiseks ja kinnistamiseks, sisaldavad endas visualisatsioone, mis on lihtsalt sarnased teatud šamanistlike rituaalide käigus tehtavate visualisatsioonidega. Kuigi teraapiaga saadud tulemused näivad tihti imedena ja kõrvaltvaatajale võib neid tulemusi nähes mõelda, et küllap kasutati võlukunsti, siis tegelikult ei tehta teraapia käigus mitte midagi üleloomulikku, vaid tulemused saavutatakse tänu meie maagiliselt võimsale alateadvusele.
 • Kuidas on võimalik, et RTT saab aidata ka füüsiliste vaeguste korral?"
  Sir Henry Maudsley on öelnud: „Sorrows which find no vent in tears may soon make other organs weep.“ Eesti keelde tõlgituna võiks see kõlada nii: „Kurbus, mis ei saa vabaneda pisaratena, paneb varsti teised organid nutma.“ Stress ja allasurutud tunded on üks peamisi haiguste põhjuseid. Samuti nagu nagu harjumuslike tegevuste puhul on käitumist põhjustav programm alateadvuses, on ka füüsiliste vaeguste põhjused suuresti alateadvuses või vähemalt saab tervenemist alateadvuse kaudu oluliselt mõjutada. Näiteks võis keha õppida lapsepõlves selgeks, et kui pea valutab, lõpetavad vanemad tülitsemise, pööravad lapsele tähelepanu, võtavad kaissu ja luuakse mõnus, soe, turvaline keskkond. Kuna programm on sügaval alateadvuses, esinevad ka 30-, 40-, või 60-aastaselt migreenid, mida arstid seletada ei oska. Kui seansi käigus füüsilise vaeguse juurpõhjus välja selgitada, uued tugevad, positiivsed seosed ja uskumused luua, hakkab ka keha teistmoodi käituma. Ka traumadest taastumisel on RTT-st kasu, kuna teraapia käigus saab alateadvuse kaudu mõjutada keha palju efektiivsemalt tervenema. Kuna teema on äärmiselt sügav ja mahukas, soovitan google'i, youtube'i või raamatute kaudu tutvuda avastustega, mida on teinud dr. Bruce Lipton ja dr. Joe Dispenza.
 • Millistel juhtudel on KMT kasutamine välistatud või mittesoovitav?
  KMT on vastunäidustatud skisofreenia ja epilepsia puhul.
 • Kas ma saan lasta hüpnotiseerida ja teha seansi omale kallile inimesele, et ta elukvaliteeti tõsta?
  Hüpnotiseerida ja seansi saab teha inimesele, kes seda ise soovib. Terapeut ei saa kedagi terveks teha ilma, et klient temaga koostööd teeks. Reeglina ma palun meie esimesel vestlusel kliendil 10 punkti skaalal hinnata kui palju antud probleem tema elu mõjutab ja kui väga ta tahab seda lahendada ning otsustan seejärel, kas alustame koostööd.
 • Kuidas ja kui ruttu toimuvad muutused?
  Reeglina on juba seansi ajal hüpnoosist välja tulles tunda, et midagi on muutunud. Laias laastus on muutusteks kolm võimalust: Kohene muutus. Muutused toimuvad kohe seansi ajal ja järgneva 21 päeva jooksul tuleb kuulata personaalset lindistust, et saavutatud tulemusi kinnistada. Järk-järguline muutus. Sessiooni järel on tajutav, et toimunud on väikesed muutused. Järgnevate nädalate jooksul lähevad muutused järjest märgatavamaks ja tajutavamaks. See on nagu oleks seansil istutatud seeme, millest aja jooksul kasvab suur ja tugev puu. Retroaktiivne muutus. Seansi järel on tunne, et mitte midagi ei ole muutunud. Muutusi ei pruugi olla tunda ja märgata ka järgnevate päevade ja nädalate jooksul. Alles kunagi hiljem kui võrrelda klienti inimesega, kes ta sessioonile eelnenud aastate jooksul oli, on tunne nagu oleks tegemist uue inimesega. Tavaliselt märkavad muutust teised inimesed. Ka siinpuhul võib protsessi võrrelda justkui seansi ajal seemne istutamisega, kuid taim ajab pikalt maa all juuri ja selleks ajaks kui ta maast välja tuleb ja tugevaks puuks sirgub, on ta vahepeal juba unustada suudetud.
 • Kas KMT seanss on võimalik läbi viia ka interneti vahendusel?
  Jah. Tähtis on piisavalt kiire ja stabiilne internet, veebikaamera, kõlarite/kõrvaklappide ja mikrofoni olemasolu. Oluline on, et me üksteist näeme ja kuuleme ning Sul on mugav asend ja koht, kus saad 2...3 tundi segamatult olla. Online ja tavaseansi vahel on mõned hästi väikesed erinevused, kuid teraapia on täpselt sama efektiivne.
 • Minu küsimust ei ole siin. Kust ma saan vastuse oma küsimusele?
  Palun täida minu koduleheküljel olev kontaktivorm ja ma vastan hea meelega Su küsimusele.
bottom of page