top of page

Kiire muutuse teraapia

Kiire muutuse teraapia (RTT – Rapid Transformational Therapy) on teraapiameetod, mille on välja arendanud Marisa Peer. Ta on pannud selle kokku kõige tõhusamatest teraapiavormidest ja on seda rohkem kui 35 aasta jooksul täiustanud. See põhineb suuresti hüpnoteraapial ja neurolingvistilisel programmeerimisel, kuid sisaldab elemente kognitiiv-käitumuslikust teraapiast ning isegi šamanismist.

 

KMT tegeleb probleemide lahendamisega alateadvuse tasandil. Alateadvus on nagu tohutu varasalv, kuhu on talletatud kõik, mida inimene kunagi õppinud ja kogenud on. Need kogemused, eriti just need mis on saadud varases lapsepõlves, on kujundanud meid inimesteks, kes me oleme. Need kogemused on kujundanud selle, millesena me ennast ja end ümbritsevat maailma tajume ning miks me reageerime sündmustele mingil kindlal viisil. Samuti on need tekitanud mustrid ja käitumisharjumused ehk alateadlikud programmid, mis meie igapäevaelu meie alateadlike ja automaatsete valikute kaudu suuresti mõjutavad. Me võime küll arvata, et suudame oma teadliku meelega valida, mida me mingis olukorras teeme, kuidas reageerime ja käitume ning suudame ennast muuta, kuid tegelikult on alateadvus meie teadlikust meelest mitukümmend korda võimsam ja määrab suuremalt osalt meie käitumise. Eriti hästi tuleb see välja just kriisisituatsioonides, kuid ka täiesti tavalistes igapäevaolukordades. Miks me valime skrollida sotsiaalmeedias kui tegelikult võiksime olla kohalolus oma pereliikmete jaoks või miks me valime hamburgeri või krõpsupaki tervisliku salati või puuvilja asemel? Paljude blokeeringute, mõtlemis- ja käitumismustrite või uskumuste puhul me ei pruugi isegi mõista, et põhjus on meie oma alateadvuses. Miks ma alati selliste naiste/meeste otsa komistan, miks olenemata sellest, kuidas ma pingutan, ei suuda ma piisavalt raha teenida, miks mu ettevõtmised ebaõnnestuvad või miks mulle ei ole antud esinemisjulgust, on vaid mõned näited, mille puhul võib tunduda, et põhjused on välised, sõltuvad teistest inimestest ja ümbritsevatest teguritest, mida me ei saa kontrollida või, et ma lihtsalt olen selline ja see on mu saatus. Tegelikult on piirangud meie oma alateadvuses. Tihti peituvad ka füüsiliste vaevuste põhjused hoopis alateadvuses.

Ma ei väida, et me ei suuda ennast teadliku meele abil muuta. See on võimalik, kuid võtab palju aega ja energiat. Hetkeks kui inimene on saanud 35-aastaseks, juhivad teda 95 % ulatuses alateadlikud programmid ja seega ainult 5 % teadlik meel. Kusjuures need alateadlikud programmid põhinevad suuremas osas kogemustel, mille me saime nooruses, põhiliselt esimese seitsme eluaasta jooksul. Täiskasvanu eas võivad nii mõnedki uskumused ja käitumismustrid, mis meile lapseeas kasulikud tundusid, meid hoopis piirata ja koormata, valmistades nii emotsionaalseid kui ka füüsilisi probleeme. Me uuendame pidevalt oma arvutite ja telefonide tarkvara, kuid ise kasutame ikka samu alateadlikke programme, mida mitukümmend aastat tagasi.

Oluline on teadvustada ja mõista, et meie alateadvuses olevaid uskumusi ja programme on võimalik muuta. Siin tuleb appi Kiire muutuse teraapia. Erinevalt teraapiast, kus nädalast nädalasse või kuust kuusse oma probleemidest räägitakse, on RTT puhul vajalik vaid 1 kuni 3 seanssi. Tihti piisab kõigest ühest, kuid tõsisemate või hästi pikalt kestnud probleemide korral võib vaja minna kuni kolm seanssi. Kuidas see võimalik on? Nagu juba mainitud, on RTT pandud koku kõige efektiivsematest meetoditest ja tööriistadest, ning tehnikat on lihvitud rohkem kui 30 aasta jooksul. Kuna suurem osa seansist viiakse läbi nii, et klient on hüpnoosis, toimib see kõik veel kordades võimsamalt. Hüpnootiline seisund võimaldab efektiivselt alateadvusega suhelda, see võimaldab jõuda meile probleeme põhjustavate emotsionaalsete ja füüsiliste vaevuste juurpõhjusteni ja meie alateadlikke programme muuta.

Sissejuhatus
Hüpnoos
Millest seanss koosneb?
Muutused

Hüpnoos on täiesti loomulik teadvuse seisund. Me võime seda kogeda vahetult enne uinumist, vahel autoga tuttavat teekonda läbides ning hiljem seda meenutades peaaegu mitte ühtegi detaili mäletades või nii süvenenult filmi vaadates, et ei pane absoluutselt tähele kui keegi meiega samal ajal rääkida üritab. Hüpnoosis toimib meie aju teisiti. Ajulainete sagedus muutub. Kui oma päevaseid toimetusi tehes ja selleks aktiivselt teadlikku meelt kasutades tegutseme põhiliselt beeta-sagedusalas (12...30 Hz), siis hüpnoosis on domineerivad alfa-lained (8...12 Hz). Hüpnoosis olles on meie kriitiline meel vaigistatud ja saame parema kontakti alateadvusega. Erinevalt meedia loodud ettekujutusest, ei saa hüpnoosiseisundis olevat inimest panna tegema midagi sellist, mida ta tegelikult teha ei taha. Kliendil on täielik kontroll. Hüpnoosi ajal ei teki tunnet nagu läheks kuhugi teise maailma ja tihti ei teki üldse märgatavalt teistsugust tunnet. Enamasti märkavad kliendid erinevust hüpnootilise ja tavaoleku vahel alles hüpnoosist välja tulles. Reeglina on hüpnoosis olles meeldiv, rahulik ja lõdvestunud tunne ning see kestab veel mõnda aega peale seanssi. Põnev on näiteks see, et inimesed, kes kokutavad, hüpnoosis olles seda tavaliselt ei tee. Enda puhul olen ma korduvalt haigena hüpnoosis olles kogenud, kuidas nohu sümptomid kaovad.

 

 

KMT seanss kestab tavaliselt 2,5...3 h ja kokkuvõttes koosneb see järgnevatest osadest:

  • Küsimustik. Klient täidab kodus küsimustiku, et ta saaks rahulikult mõelda ja panna kirja vajaliku info, mis aitab meid seansi käigus. Seansi alguses käime küsimustiku veelkord üle ja täpsustame, mida vaja.

  • Vestlus. Me vestleme teemast, mida klient on tulnud lahendama ja millist tulemust ta soovib. Samuti kogun ma infot üldise taustsüsteemi kohta, mis võib otseselt või kaudselt probleemiga seotud olla, rääkides lapsepõlvest ja muudest murettekitavatest teemadest.

  • Juurpõhjuseni jõudmine. See toimub juba hüpnoosiseisundis. Me kasutame erinevaid tehnikaid, mis aitavad alateadvusest leida probleemi juurpõhjuse ja mõista seoseid, kuidas see on viinud tänase olukorrani. Juurpõhjuse ja seoste leidmine on oluline, sest selleks, et midagi parandada ja muuta, on meil vaja seda kõigepealt mõista.

  • Muutmine. Olenevalt eelnevalt saadud informatsioonist, kasutame erinevaid tehnikaid, et muuta klienti mitteteenivad uskused ja lõhkuda seosed algpõhjuse ja tänase probleemi vahel. Samuti loome uued ja kasulikud seosed, mis töötavad kliendi hüvanguks.

  • Võimas personaalne lindistus. Sessiooni lõpus kui klient on veel hüpnoosis, teen ma personaalse 15...20 min kestva alateadvusele suunatud lindistuse, mis kinnistab seansil saavutatud muutuseid ja tugevdab neid veelgi. Lindistust tuleb kuulata vähemalt 21 järgnevat päeva, et tekiksid uued ja tugevad neuroloogilised ühendused, mis toovad kaasa püsivad positiivsed muutused.

  • Kokkuvõte. Sessiooni lõpus, kui klient on hüpnoosist välja tulnud, vestleme lühidalt sellest, mis seansil välja tuli ja millised muutused on juba tuntavad. Vajadusel annan ka mõned soovitused ja juhised, kuidas järgnevate nädalate jooksul käituda.

 

Kui kiiresti ja kuidas saabuvad muutused? Reeglina on juba seansi ajal hüpnoosist välja tulles tunda, et midagi on muutunud. Laias laastus on muutusteks kolm võimalust:

  • Kohene muutus. Muutused toimuvad kohe seansi ajal ja järgneva 21 päeva jooksul tuleb kuulata personaalset lindistust, et saavutatud tulemusi kinnistada.

  • Järk-järguline muutus. Sessiooni järel on tajutav, et toimunud on väike muutus. Järgnevate nädalate jooksul lähevad muutused järjest märgatavamaks ja tajutavamaks. See on nagu oleks seansil istutatud seeme, millest aja jooksul kasvab suur ja tugev puu.

  • Retroaktiivne muutus. Seansi järel on tunne, et mitte midagi ei ole muutunud. Muutusi ei pruugi olla tunda ja märgata ka järgnevate päevade ja nädalate jooksul. Alles kunagi hiljem kui võrrelda klienti inimesega, kes ta sessioonile eelnenud aastate jooksul oli, on tunne nagu oleks tegemist teise inimesega. Tavaliselt märkavad muutust teised inimesed. Ka siinpuhul võib protsessi võrrelda justkui seansi ajal seemne istutamisega, kuid taim ajab pikalt maa all juuri ja selleks ajaks kui ta maast välja tuleb ja tugevaks puuks sirgub, on ta vahepeal juba unustada suudetud.

Keerulisena näivatel probleemidel saavad olla kiired lahendused!

bottom of page